Tirsdag d. 11. september 2018
08:30 - 15:00
Som medarbejder og ildsjæl i Gellerup og Toveshøj får du her et tilbud om at deltage i en introduktionsdag til hele området.
På introduktionsdagen vil du - sammen med mange kolleger og aktive fra lokalområdet - komme rundt på besøg hos en række institutioner og lokale væresteder.
Du kommer til at høre om de opgaver og udfordringer, som er kendetegnende for området.
Desuden er det også vigtigt, at du får et personligt kendskab til dine mange kolleger og samarbejdspartnere i Gellerup og Toveshøj, og at du hører, hvilke arbejdsopgaver og aktiviteter, som de har ansvar for.

Tirsdag d. 25. september 2018
16:00 - 19:30

Tirsdag d. 27. november 2018
16:00 - 19:30

Tirsdag d. 29. januar 2019
16:00 - 19:30