Samvirkets kalender

Aktiviteter i Samvirket

Samvirket i Gellerup og Toveshøj er et frivilligt netværk mellem foreninger, myndigheder og ildsjæle, som mødes hvert kvartal.
Aktive i Samvirket arbejder sammen om at gøre Gellerup og Toveshøj til et endnu bedre område at leve, bo og arbejde i.
Læs mere om Samvirket 

Vinder af Samvirkets Pris

Aysha Amin vandt Samvirkets Pris 2018
Samvirkets Pris uddeles til en person som har ydet en ekstraordinær indsats i området.  Dette års vinder blev Aysha Amin, som blev hyldet for det personlige præg, hun har sat på området. ”Udover at være meget aktiv i debatten om nedrivninger, er det særligt kulturlivet hun er med til at løfte,” sagde Helle Hansen, der overrakte prisen, og nævnte blandt andet Ayshas indsats i Andromeda, Smag à la Gellerup og som byvandringsguide.


Samvirkets Kvartalsmøde 26. marts

Samvirket inviterer til en hyggelig aften med oplæg om udviklingen i Gellerup-Toveshøj. Dette Kvartalmødes tema bliver "færdsel", og deltagerne vil få mulighed for at komme med input til at forbedrene forholdene i trafikken i området.
Program:
16.00 – 16. 30 Vi er klar med kaffe og småkager
16.30 – 16.40 Velkommen og præsentationsrunde med navns nævnelse
Herefter:
- Nyt fra Samvirkets Styregruppe – kort orientering om nyt fra Samvirket
- Tryghedsbarometer
- Nyt om den boligsociale helhedsplan 
- Nyt om den fysiske helhedsplan
- Pause
- Kvartalets gode historier
- Samvirkets OBS – 3 minutter hver
- Evt.: Åben mikrofon for orienteringer
- 19.00 – 19.30 Mad til dem, der har tilmeldt sig
Sted: Blixens - i caféen på stueetagen.