Sommerhilsen fra Samvirket

2012-07-06 13:15

Kære aktive i Samvirket

Børnenes sommerferie står for døren – og fra Samvirkets side vil vi gerne sende en lille sommerhilsen af sted med seneste nyt om, hvad der sker i området denne sommer og med oplysninger om nogle af de mange spændende aktiviteter, der venter i Gellerup efter sommerferien. I år falder ramadanen også midt i ferien med Eidfester umiddelbart efter sommerferiens afslutning, så derfor ønskes der både en god sommer og en god Ramadan.

Årets dimittender blev fejret

I første omgang blev den stort annoncerede studenterfest for områdets dimitter aflyst, fordi der var alt få for tilmeldinger på grund af de unges stramme program omkring afslutningen på deres uddannelser.

Men de frivillige arrangører og Vejledningscentret blev enige om at fastholde at lave et arrangement i en mindre udgave for de 12 studenter, som havde tilmeldt sig.

Og det foregik torsdag aften i cafeen i Foreningernes Hus, hvor der var pyntet festligt op med rød-hvide farver og Dannebrog, og der stod kaffe, kage og jordbær på bordene. Viceborgmester Rabih Azad-Ahmad holdt talen for de unge og roste deres indsats og kaldte dem gode rollemodeller for alle områdets unge. Derefter blev der uddelt diplomer, roser, gaver og en biografbillet til alle dimittenderne.

Leder af Vejledningscentret Ahmad El Ahmad holdt også en tale, hvori han takkede forældrene for at have bakket op omkring deres unges uddannelse. Endelig blev der vist en lille film lavet af Film Projekt Gellerup, hvor kendte og mindre kendte ansigter fra hele Gellerupområdet ønskede alle de unge studenter rigtig mange gange tillykke med eksamen.

Foreningernes Hus får ny adresse

Foreningernes Hus tid på Nordgårdskolen er snart en saga blot. Flere af foreningerne er allerede flyttet op på den hvide gård, hvor de er begyndt at indrette sig i bygningen, der tidligere husede Brabrand Boligforenings administration.

Det nye Foreningernes Hus udvider antallet af foreninger, som får til huse i bygningen, hvor der lige som på Nordgårdskolen både vil blive indrettet foreningslokaler og kontorer, men også være en del fællesområder, som kan lånes samt et syværksted, hvor foreningerne kan lave aktiviteter.

Sidste dag på Nordgårdskolen er fredag den 13. juli. Herefter er Foreningernes Hus adresse Gudrunsvej 10 A.

Seks ugers Sol og Sommer i Gellerup - for børn og unge

Der er fuldt program hver dag hele ferien for børn og unge, som skal holde ferie i Gellerup.

Med fodboldskole, Gellerup og Toveshøjs Cup, olympiader, legedage og meget mere behøver ingen at gå og kede sig. Alt det kan læses i den lille pjece, som kan hentes i KiG, Dortesvej 35.

Sol og Sommer er arrangeret af Gellerup-Tovesdhøj klubber- og legepladser i samarbejde med Gellerup Bibliotek og en lang række af området mange foreninger.

OBS Ved en fejl mangler aktiviteterne på Gellerup Bibliotek i programmet – de kan ses her:

  • Kom og få en historie - Er du mellem 12 og 14, så læses der højt for dig hver dag kl. 11 på Gellerup Bibliotek. Kom og lyt med og få en god oplevelse.
  • Regnvej er biovejr - Er vi uheldige og det er regnvejr, så fortvivl ikke, men kom ned på Gellerup Bibliotek, så viser vi film i gellerup-bibbio.
  • Sommerbogen - Igen i år kan du deltage i sommerbogen ved at læse og anmelde 5 bøger. I år er reglerne lidt anderledes på den måde, at du enten kan aflevere din boganmeldelse på Gellerup Bibliotek eller selv skrive den ind på www.pallesgavebod.dk. Læs mere i Sommerbogsfolderen, som du kan få på biblioteket.
  • Udstilling - Gellerup Bibliotek vil sommeren igennem udstille forskellige materialer, film, fotos taget af børn og unge på forskellige kurser afholdt i lokalområdet.

Sommerfest og Tivolipark og Eidfester

SommerTivoli foregår fra den 19.- 21. august.

Midt i august slutter Ramadanen, og det falder igen i år sammen med Gellerupparkens sommerfest, som traditionen tro får besøg af Nordisk Tivolipark, der sætter tivoli-maskinerne på P-pladsen bag Gellerup Kirke. Og lørdag den 25. august holder Gellerupparken Eidfest for alle områdets beboere.

Farvel Sommer - GrillFest ved Kig

Torsdag den 30. august kl. 18.00

Så er der igen Grill Fest i Gellerupparken ved Klubbernes i Gellerup – hvor vi alle, som det efterhånden er ved at være en traditionen, siger farvel og tak til sommeren 2012.

Husk - Gellerup Intro-dagen
- tirsdag den 18. september kl. 8.30 – 15.00

Lær Gellerup at kende indefra – for alle nye og nysgerrige

Samvirket inviterer alle områdets nye eller nysgerrige medarbejdere sammen med områdets frivillige ildsjæle til en "Introduktionsdag til Gellerup og Toveshøj".

Dagen begynder kl. 8.30 i Foreningernes Hus med fælles morgenmad og inddeling i grupper. Derefter går holdene på opdagelse i Gellerup for om eftermiddagen at mødes igen i plenum og fortælle om, hvad man har oplevet af spændende ting på turen rundt i området.

Formålet med den fælles introduktionsdag er, at du som medarbejder eller ildsjæl i Gellerup og Toveshøj sammen med andre får kendskab til området og de mange institutioner og tilbud, der findes.

Tilmelding senest tirsdag den 11. september til Samvirkets sekretær Helle Hansen - mail: helhan@aarhus.dk – eller ring 2920 8978.

Skriv i kalenderen

Efterårets kvartalsmøde i Samvirket i det nye Foreningernes Hus

Tirsdag den 25. september – kl. 16.30 – 19.00

----

Samvirket på sommerferie

• Ulla Bording Jørgensen - netværkskoordinator i Samvirket i Gellerup & Toveshøj - holder ferie og er tilbage torsdag den 19. juli 2012

• Samvirke-sekretær Helle Hansen holder ferie fra mandag den 6. til søndag den 19. august 2012