Lær Gellerup at kende indefra

2012-08-02 14:23
Tirsdag den 18. september 2012 inviterer Samvirket i Gellerup og Toveshøj igen til Gellerup Intro-dag for alle områdets nye og nysgerrige medarbejdere sammen med områdets frivillige ildsjæle.
Formålet med den fælles introduktionsdag er, at du som medarbejder eller ildsjæl i Gellerup og Toveshøj sammen med andre nye og nysgerrige får kendskab til området og de mange institutioner og tilbud, der findes.
 
I løbet af dagen bliver deltagerne i grupper sendt ud på besøg hos områdets mange institutioner og foreninger og aktivitetssteder. Og om eftermiddagen er der fælles afslutning og afrapportering for alle deltagerne sammen med Samvirkets Styregruppen og lederne fra Gellerup-modelle.
 
Gellerup Intro-dagen forgår fra klokkken 8:30 - 15:00 og med start og slut i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A
 
Tilmelding seneste tirsdag den 11. september til Samvirkets sekretariat. Email: helhan@aarhus.dk
 
Se folder om Introdagen her - klik her