Gellerupbænk skal skabe dialog

2012-10-17 16:23

På Samvirkets Kvartalsmøde den 25. september blev forsamlingen præsenteret for en ide til et et dialogprojekt, hvor områdets aktive sammen skal være med til at bygge og dekorere en masse bænke.

På kvartalsmødet var der bred opbakning til ideen bag projekt, som blev præsenteret af Jes Vagnby fra Arkitektur & Identitet under konceptet DemokraCity©: "Bænkens form og udtryk skal ses som enzym til, at mødet mellem mennesker kan finde sted, og dermed præge vores bevidsthed. Et ønske om den foranderlige by. Mødet mellem mennesker er den proces, hvor relationer opstår, demokratiet udvikles og samfundet reguleres og styrkes og bidrager derigennem til sammenhold og forståelse".

Interesserede indkaldes nu til et opstartsmøde, hvor det i fællesskab skal afklares, hvilke ambitioner,der skal være for projektet, og det skal findes ud af, hvordan det kan gennemføres i praksis. Hvordan for området får mest muligt ud af de penge, som projektet foreløbig har, godt 80.000 kroner og skal der måske skaffes flere penge?

Og endelig skal det også afklares, hvem har lyst til at indgå i en lille arrangementsgruppe osv.

 Vil du vide mere, så kan du kontakte Pia Katballe - mail: pks@aarhus.dk