Nu kan du søge Gellerups kulturpulje

2012-10-20 11:22

Kommunen deler kulturmidler ud til Gellerup og Toveshøj

Aarhus Kommune har oprettet en ny pulje for kunst og kultur i Gellerup og Toveshøj.

Puljens formål
Midlerne fra puljen skal støtte op omkring stimulerende og igangsættende kunst- og kulturaktiviteter og kulturproduktioner i Gellerup/Toveshøj. Aktiviteter der foregår på tværs af alder, køn og etnicitet og i et bredt samarbejde prioriteres.

Midlerne gives ligeledes til aktiviteter i området, der understøtter Kulturhovedstad 2017 ind-satsen samt helhedsplan Gellerups vision om en åben og attraktiv bydel.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af enkeltpersoner, institutioner, grupper og/eller foreninger.

Hvad kan der søges til?

Der kan opnås støtte til kunst- og kulturaktiviteter og arrangementer, workshops, projektfor-beredelse etc.

  • Der ydes ikke støtte til daglig drift.
  • Der ydes ikke støtte til arrangementer som kan støttes via Initiativpuljen under Kulturforvalt-ningen.

Du kan læse videre på Helhedsplangellerup.dk hjemmeside, hvor du også finder ansøgningssskemaet, som du SKAL benytte. Klik her