Prækvalifikationen sendt

2012-11-15 08:42
Gellerup og Toveshøjs prækvalifikation til en ny boligsocial helhedsplan er nu godkendt af Aarhus Kommune og sendt af sted til Landsbyggefonden. Derfra kan forventes svar inden for de næste par måneder.
Du kan læse prækvalifikationen her - tryk her