Introduktion til Gellerup og Toveshøj

2011-02-02 14:39
Gellerup og Toveshøj kan være svært at finde rundt i - især hvis man er ny medarbejder eller ny beboer i området. Det vil Samvirket i Gellerup og Toveshøj sammen med "Gellerupmodellen" gerne være med til at gøre noget det.
Det sker ved at invitere alle nye medarbejdere og foreningernes nye ildsjæle med til en "Introduktionsdag til Gellerup og Toveshøj".
Det foregår tirsdag den 8. marts kl. 8.30 - 14.00 (bemærk nyt sluttidspunkt)..
Introduktionsdagene har tidligere været et tilbud under "Gellerupmodellen",der er et samarbejde på tværs af de offentlige instanser. Og tilbuddet var primært rettet mod ansatte i området.
Men i forbindelse med, at Samvirket har overtaget koordineringen af dagen, er tilbuddet udvidet til også at henvende sig til frivillige aktive i lokalområdet.
"Introduktionsdagen" giver et overblik over de mange forskellige samarbejdspartnere, som findes i lokalområdet — både professionelle og frivillige. Og der vil i løbet af dagen være indlagt besøg hos en lang række af de lokale institutioner og væresteder.
Tilmelding til Samvirkets Introduktionsdag senest torsdag den 24. februar til Samvirkets sekretariat - email: helhan@aarhus.dk.
Hent pdf-fil af folder med Indbydelsen til Introduktionsdagen. Klik her