Samvirket støtter aktiviteter

2011-07-18 12:45

Foreninger, klubber og aktive ildsjæle har mulighed for at søge om økonomisk støtte hos Samvirket. Samvirket administrer nemlig Aarhus Kommunes tilskud til boligsociale aktiviteter i Gellerup og Toveshøj.
Der er mulighed for at søge om støtte til brede arrangementer for alle beboere på tværs af etniske grupper og til at lave aktiviteter for børn, især for piger.
Derudover har Samvirket også mulighed for at give opstartshjælp til nye initiativer og give materialestøtte til værksteder, som er åbne for alle beboere i Gellerupparken og Toveshøj.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Samvirkets sekretariat eller ved at læse nærmere på hjemmesiden www.samvirket.dk under Tips & Støtte