Lær Gellerup at kende

2011-08-01 09:55
Tirsdag den 20. september 2011 inviterer Samvirket  i Gellerup og Toveshøj for anden gang alle områdets nye og nysgerrige medarbejdere sammen med områdets frivillige ildsjæle til en "Gellerup Intro-dag".
Formålet med den fælles introduktionsdag er, at du som medarbejder eller ildsjæl i Gellerup og Toveshøj sammen med andre nye og nysgerrige får kendskab til området og de mange institutioner og tilbud, der findes.
I løbet af dagen bliver deltagerne i grupper sendt ud på besøg hos områdets mange institutioner og foreninger og aktivitetssteder. Og om eftermiddagen er der fælles afslutning og afrapportering for alle deltagerne sammen med Samvirkets Styregruppen og lederne fra Gellerup-modelle.
Gellerup Intro-dagen forgår fra klokkken 8:30 - 15:30 og med start og slut i Foreningernes Hus
 
Tilmelding seneste 8. september til Samvirkets sekretariat. Email: helhan@aarhus.dk