Fortæl andre i Samvirket, hvad du laver...

2011-09-14 22:51
Samvirket i Gellerup og Toveshøj opretter nu en ny og særlig kalender på hjemmesiden under fanebladet "Tips og Støtte".
Kalenderen har får navnet: "Det sker i Gellerup og Toveshøj" - og her det tanken, at alle aktive i Samvirket skal kunne give besked rundt til lokalområdet om for eksempel besøg eller arrangementer, som foregår.
Det sker næsten dagligt, at der er besøg af enten skoleklasser, tilrejsende lokalpolitikere og embedsfolk, som er kommet til Gellerup måske for at se og høre med om området og de mange forandringer, som skal ske i forbindelse med helhedsplanen.
"Det sker i Gellerup og Toveshøj...- kalenderen er tænkt som en hjælp til, at alle skal kunne følge med i, hvem det nu er som er på besøg, og som måske bliver vist rundt på stier og torve.
Kom direkte til "Det sker i Gellerup og Tiveshøj... kalenderen" - klik her