Dialogmøder for øget forståelse og samarbejde på tværs

2011-09-20 16:23

Hvad kan Aarhus V – og hvordan ser fremtiden ud?
Hør unge, børn, eksperter og frivillige kræfter præsentere deres for Aarhus Vest.

I løbet af efteråret holdes tre dialogmøder i Gellerup, hvor kompetente paneldeltagere vil indlede om vigtige temaer, og efterfølgende bliver der mulighed for samtale rundt om bordene.

Første møde blev holdt mandag den 3. oktober, andet møde holdes tirsdag den 15. november og tredje og sidste dialogmøde holdes tirsdag den 6. december.
Møderne holdes i Foreningernes Hus (tidligere Nordgårdskolen). 
Møderne holdes hver gang kl. 19-21.

Aftenernes temaer er:

  • Mandag den 3. oktober: Børneliv i Aarhus V
  • Tirsdag den 15. november: Verden set fra Aarhus V; unges perspektiver
  • Tirsdag den 6. december: Lov og ret i Aarhus V

Møderne ledes af antropolog Sami Saidana og forfatter Malene Fenger-Grøndahl.
En præst og en imam indleder møderne med en kort betragtning om emnet ud fra deres religioner.

Temamøderne arrangeres i et samarbejde mellem kulturelle og religiøse foreninger i Aarhus og fire af folkekirkens sogne i Aarhus vest. Vi inviterer til dialog om emner, der angår os som mennesker og borgere, og håbet er, at møderne vil bidrage til øget forståelse og samarbejde på tværs af de religiøse og kulturelle skel.

Det er gratis at deltage.

Se plakat for dialogmøderne som pfd-fil - klik her