Samvirket satte fokus på tryghed

2011-11-21 21:30
November måneds Kvartalsmøde i Samvirket fandt sted i Foreningernes Hus tirsdag den 29. november.
Kvartalsmødet tog denne gang temperaturen på trygheden i Gellerup og Toveshøj. Der var oplæg ved HotSpots gadeindsats i Gellerup, en orientering om Gellerups beredskab samt en oversigt over kriminalpræventive indsatser, der sættes i værk i forbindelse med helhedsplanen.
 
Samvirket Kvartalsmødedeltagere blev til sidst opfordret til at være med til at indstille kandidater til Samvirkets Pris 2012.  En pris som uddeles ved Samvirkets Årsmøde tirsdag den 31. januar 2012 i Foreningernes Hus. Læs mere om Samvikets Pris 2012 her.
 
Der udsendes snarest et referat af Kvartalsmødet som kan læses under Samvirket - referater - arkiv. 

Kvartalsmødets dagsorden:

1. Velkomst og præsentationsrunde – Foreninger, institutioner og ildsjæle opfordres til i forbindelse med præsentationsrunden ganske kort også at orientere om eventuel kommende aktiviteter, som det kan være relevant for kvartalsmødets øvrige deltagere at høre om. (Alternativt kan omdeles flyers og pjecer mv. i pausen).

2. Temaet for novembers kvartalsmøde er:
”Samvirket tager temperaturen på trygheden i Gellerup og Toveshøj – og diskuterer, hvordan vi kan samarbejde om at gøre området til et endnu mere trygt sted at leve”.

a) Samvirkets Tryghedsbarometer – Status ved lokalpolitiet
b) HotSpot Gadeplanindsats team Gellerup – Hvem er vi, hvad laver vi og hvorfor?
c) Beredskabet i Gellerup – hvad er det?
d) De aktuelle kriminalpræventive indsatser i Gellerup og Toveshøj i forbindelse med helhedsplanen – Hvad er sat i gang og hvad er på vej?

Ca. kl. 17.40-17.50 - strække ben-pause

Diskussion rundt i grupper om spørgsmålet: ”Hvordan kan vi samarbejde om at gøreGellerup og Toveshøj til et endnu mere trygt område”?
Efterfølgende samles de forskellige bud fra grupperne op i plenum.

3. Samvirkets Pris 2012 – Oplæg om at være med til at indstille kandidater til næste års pris, som uddeles ved Samvirkets Årsmøde tirsdag den 31. januar 2012.

4. Samvirkets kaffemik – fælles juleafslutning for alle Samvirkets aktive i Foreningernes Hus torsdag den 15. december kl. 15-17.

5. Eventuelt