Deltagere i Samvirket

 • Klubber og idrætsforeninger - ACFC, Det Kreative Værksted, Toveshøj Cykelværksted, Ramallah Spejderne, Bydelsmødre, Den Integrerede Klub og Perlevennerne
 • Kulturelle foreninger - Arabisk Kulturforening - Somali Community in Denmark, Den Aktive Kvindeforening, Familie Netværk, Arabisk Dansk Kulturhus, Somaliske Kvinder forening og  Kvinde og Børn Niche forening.
 • Skoler - Toveshøjskolen - Sødalskolen
 • Afdelingsbestyrelserne i Gellerup og på Toveshøj
 • Beboerhuset Laden
 • Beskæftigelsesforvaltningen, Aarhus Kommune
 • Brabrand Boligforening
 • Bydelsmødrene / QHuset
 • Bydelsportalen gellerup.nu
 • Cirkus Tværs
 • De lokale moskeer
 • Det boligsociale hus - Yggdrasil
 • FilmProjekt Gellerup
 • Folkeinformation
 • Folkesundhed Aarhus
 • Fritids- og Ungdomsklubberne i Gellerup
 • Gellerup Bibliotek
 • Gellerup Fællesråd
 • Gellerup Kirke
 • Gellerup Museum
 • GLOBUS1
 • HotSpotcentret, Aarhus Kommunes Socialforvaltning
 • Livsværksstederne
 • Lokalcentret Gellerup
 • Lokale ildsjæle
 • Lokalpolitiet i Brabrand
 • Sundhedshuset
 • Unge4Unge
Se aktiviteter og møder i Samvirkets kalender