Samvirkets aktivitetsmidler

 
Uddeling af Samvirkets aktivitetsmidler til foreningernes aktiviteter/arrangementer i Gellerupparken og Toveshøj er ophørt. Traditioner i området understøttes stadig af midlerne ligesom drift af Samvirket.