Samvirkets aktivitetsmidler

 
Samvirkets aktivitetsmidler til foreningernes aktiviteter/arrangementer i Gellerupparken og Toveshøj er i øjeblikket sat i bero.
 
Når den nye boligsociale helhedsplan træder i kraft, vil puljen til aktivitetsmidler være kraftigt reduceret. Styregruppen vil tage stilling til hvordan midlerne skal fordeles ift drift af Samvirket, støtte til traditioner i området og aktivitetsmidler til uddeling.