Samvirkets styregruppe

Samvirkets Årsmøde nedsætter hvert år en styregruppe.

Styregruppen består af seks interesserede, som vælges på Årsmødet samt fem fødte medlemmer - to repræsentanter fra kommunen/offentlige myndigheder, en repræsentant fra Brabrand Boligforenings administration og en repræsentant fra henholdsvis afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken og Toveshøj.

Samvirkets styregruppe planlægger sammen med sekretariatet Samvirkets Kvartalsmøder og følger op på de nedsatte ad hoc grupper samt koordinerer fælles initiativer i lokalområdet.
 

Styregruppens medlemmer 2019

 7 udpegede medlemmer

 • Anders Glahn, Aarhus Kommune
 • Lotte Mose Boldsen, Aarhus Kommune
 • Jesper Kurdahl Larsen, Brabrand Boligforening
 • Ilham Mohamed, Toveshøj
 • Youssef Abdel Kader, Gellerupparken
 • Walid Mahmoud - udpeget af styregruppen
 • Randa Burara Radwan - udpeget af styregruppen


5 valgte medlemmer

 • Helle Hansen
 • Iman Nasser
 • Chadi Ali Kayed
 • Amal Mohamad
 • Solveig Pedersen