Samvirkets vision, mission, værdi og metode

Samvirket i Gellerup og Toveshøj er et frivilligt netværk mellem foreninger, myndigheder og ildsjæle, som mødes hvert kvartal.
Aktive i Samvirket arbejder sammen om at gøre Gellerup og Toveshøj til et endnu bedre område at leve, bo og arbejde i.

Samvirkets vision / Hvad vil vi opnå?

Vi ønsker at være med til at skabe et åbent og velfungerende område.

Samvirkets mission / Det gør vi ved at:

1. Udvikle området i fællesskab
2. Styrke og samle kræfterne i området
3. Dele erfaringer og tage ansvar for vores område

Værdier / Hvorfor vil vi samvirke?

1. Vi ser muligheder i alle mennesker
2. Vi tror at vi sammen kan gøre en forskel
3. Vi mener at forskellighed er en styrke
4. Vi lærer ved at lytte til hinanden
5. Vi styrker tilliden til hinanden

Metoder / Hvordan gør vi det?

1. Involverer og samler alle kræfter, der interesserer sig for lokalområdet
2. Samler forskellige syn på tingene
3. Fortæller hvad der foregår
4. Hjælper mennesker til at hjælpe hinanden